Digjitalizimi i qyteteve tona ngre pyetje kritike për cilësinë e jetës dhe demokracinë që duam që qytetet tona të sigurojnë! Zhvillimi i burimeve për mbështetjen e qeverive vendore për të dizenjuar teknologji më të mirë për qytetet e tyre në mënyra gjithëpërfshirëse dhe demokratike është diçka që ka nevojë për më shumë zhvillim.

Zërat e Qytetarëve për të Drejtat Digjitale iu përgjigjën nevojës për të hapur debatet mbi proceset e digjitalizimit dhe të drejtat dixhitale për pjesëmarrjen e publikut të gjerë në mënyrë që këto procese të mund të përmirësohen.

Democratic Society sapo ka publikuar raportin “Zërat Qytetarë për të Drejtat Digjitale” për të cilin Democratic Society ka punuar së bashku me Bashkinë e Tiranës, Bashkinë e Amsterdamit, Bashkinë e Bordosë dhe Bashkinë e Milanos.

Raporti synon të ndihmojë qytetet për të nxitur qeveritë të përfshijnë të drejtat digjitale në agjendat e tyre si dhe për të ndërgjegjësuar qytetarët mbi to.

Lexo raportin e plotë këtu: https://www.demsoc.org/blog/launch-of-the-citizen-voices-for-digital-rights-cvdr-report