Korniza qeverisëse për të drejtat digjitale është një projekt pilot i Koalicionit të Qyteteve për të Drejtat DigjitaleUN_HabitatEurocitiesQytetet e Bashkuara dhe Qeveritë Lokale – UCLG së bashku me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur i cili synon të adresojë shqetësimet dhe sfidat në rritje që lidhen me përdorimin e gjerë të teknologjisë në shoqëri dhe të mbështesë të drejtat e njeriut në kontekstin digjital.

Tirana u përzgjodh nga një thirrje e hapur dhe si “Kryeqyteti Evropian i Rinisë” për vitin 2022, me një program ambicioz për të adresuar nevojat e të rinjve të saj, rritja e ndërgjegjësimit për të drejtat digjitale përfaqëson një nga sfidat më me zë të kryeqytetit. Në kuadër të këtij misioni, projekti i zhvilluar me Koalicionin e Qyteteve për të Drejtat Digjitale synon të ofrojë trajnime për nëpunësit civilë për të rritur ndërgjegjësimin dhe kapacitetet e tyre mbi si të punojnë me të drejtat digjitale si dhe të asistojnë në hartimin e një agjende për të drejtat digjitale.

Për të mësuar më shumë rreth kësaj Kornize Qeverisëse lexoni KËTU.