logo_colored.png
Praktika.al is an innovative technological solution that enables real-time access to demand and s...
logo_colored.png
Praktika.al është një zgjidhje teknologjike inovatore që mundëson akses në kohë reale të kërkesës...
305492047_509452874520320_8928058124147034396_n.jpg
Market Hub is a website for creating eCommerce and presentation pages in just 1 minute.
305492047_509452874520320_8928058124147034396_n.jpg
Market Hub është një web për krijimin e faqeve eCommerce dhe prezantuese në vetëm 1 minutë kohë
79809300_1297887250542509_1118307542829629440_n.jpg
An online store for buying organic products.
79809300_1297887250542509_1118307542829629440_n.jpg
Një dyqan online për blerjen e produkteve bio.
Ample Logo.png
Ample është një Organizator Eventesh Edukuese, i specializuar në fushën e Mjekësisë dhe Sipërmarr...
Ample Logo.png
Ample is an Educational Event Organizer, specializing in the field of Medicine and Entrepreneursh...
179960281_1907155692770872_4276782476750277184_n.png
AlbBnb is a Tourism Services Marketplace Platform offering unique experiences in Albania: Bnbs, H...
179960281_1907155692770872_4276782476750277184_n.png
AlbBnb është një platformë që ofron shërbime në turizëm si: hoteleri, bnb, aktivitete, ture etj.
304882874_498662235599163_6615064708543791108_n.png
Wellness+ eshte një platformë online e cila vë në funksion një ekosistem të tërë mjetesh të kriju...
304882874_498662235599163_6615064708543791108_n.png
Wellness+ enables you with a complete ecosystem of services that help you improve your business m...
mpay-logo.png
MPAY, as a company was established in 2010, with the aim of providing bank-centric mobile payment...
mpay-logo.png
MPAY është një shoqëri e themeluar në vitin 2010, me synimin për të ofruar pagesa me celular bank...
305408198_782505353074150_2651897057575955301_n.jpg
Turboo is a pioneering company in the efficient digitalization of the logistics industry. Turboo ...
305408198_782505353074150_2651897057575955301_n.jpg
Turboo është një kompani pionere në digjitalizimin efikas të industrinë e logjistikës. Turboo e a...
271994251_139653481840562_3070090455253349750_n.jpg
POK është një zgjidhje elektronike e pagesave dhe transferimit të parave që vazhdimisht po inovon...
271994251_139653481840562_3070090455253349750_n.jpg
POK is an electronic payments and money transfer solution that is continuously innovating and imp...
rubicon.jpg
Rubicon is a fintech company in Albania engaged in providing financial solutions and developing a...
llogaria juaj pago.png
Produkti flagship, aplikacioni Pago, është një platformë e shërbimeve financiare digjitale, që ad...
Showing 1 - 20 of 67 results