StartupBlink është harta dhe qendra kërkimore më gjithëpërfshirëse e ekosistemit të startup-eve në botë, që u ofron zhvilluesve të ekosistemit të sektorit publik, organizatave inovative e studiuesve njohuri dhe mjete për të hartuar, markuar dhe rritur ekosistemet e tyre fillestare.

Kjo hartë globale e ekosistemit të startup-eve ka dhjetëra mijëra startup-e të regjistruar, hapësira bashkëpunuese dhe akseleratorë që krijojnë një mostër të fuqishme inovacioni në mbarë botën. Raportet vjetore dhe tabelat e renditjes përdoren nga qindra mijëra lexues për të informuar vendimet mbi zhvendosjen, investimet dhe kërkimin.

Këtë javë ndajmë me ju njohuri të përgjithshme rreth industrive më të përhapura.

Indeksin e Ekosistemit Global të Startup-eve 2022 paraqitet  gjendja e 11 industrive fillestare. Bazuar në një kampion prej më shumë se 100,000 subjektesh në hartën e StartupBlink, ata mund të identifikojnë tendencat interesante që lidhen me industritë kryesore të startup-eve në lidhje me nivelin e aktivitetit të tyre (numri i startup-eve) dhe nivelin e shkallëzueshmërisë (numri i unicorns).

Industria më e madhe mbetet softuere dhe të dhëna, me 31,8% të startup-eve të mostrës. Numri i unicorns në këtë industri gjithashtu u rrit ndjeshëm, nga 255 unicorns në 2021 në 415 unicorns në 2022.

Një shpërthim i papritur i aktivitetit në shëndetësinë digjitale i ka dhënë asaj numrin e dytë më të madh të startup-eve, me 12.7% të të dhënave të kampionuara në këtë kategori. Industria e kësaj shëndetësie tani regjistron 73 unicorns, pothuajse duke dyfishuar numrin e saj në 2021.

Duket se COVID-19 ka frymëzuar shumë sipërmarrës për t’i dhënë fokus të ripërtërirë kësaj industrie kritike. Industria sociale dhe e ndërveprimit  përfaqëson 10.4% të totalit të startup-eve, por ka arritur të krijojë vetëm 31 unicorns.

Industritë që demonstrojnë një aftësi më të mirë për t’u shkallëzuar janë industritë Fintech dhe E-commerce, secila i përket afërsisht 10% të kampionit fillestar dhe gjeneron përkatësisht 219 dhe 152 unicorns. Fintech ka pothuajse dyfishuar numrin e Unicorns që nga viti i kaluar.

Pjesa tjetër e industrive mbeten prapa si në përfaqësimet në kampion ashtu edhe në numërimin e unicorns.

Më interesante nga këto industri është Transporti, i cili ka vetëm 2.6% të startupeve të mostrës, por arriti të prodhojë 81 unicorns. Renditja sipas numrit të unicorns do ta vendoste industrinë e Transportit në vendin e 4-të, pavarësisht numrit relativisht të vogël të startup-eve në këtë fushë, duke treguar potencialin masiv të shkallëzimit të kësaj industrie.

Gjithashtu në StartupBlink, paraqet një gjendje aktuale të ekosistemit në Tiranë dhe rënditja e saj globalisht.

Për më shumë informacion rreth kësaj renditje klikoni këtu : Tirana rritet me 12 vende në indeksin global të startup-eve.