Popullariteti i ChatGPT ka tërhequr vëmendjen e të gjithë botës. Dy javë më parë, Microsoft njoftoi një investim prej 10 miliardë dollarësh në “OpenAI“. Në këtë garë rivale nuk mbeti pas as Google, i cili prezantoi Bard, chatbotin e tij të inteligjencës artificiale.

Bard, i cili aktualisht është në fazën e testimit, funksionon shumë ngjashëm me ChatGPT, megjithëse Google thotë se është më i fuqishëm dhe më i besueshëm. “Ai bazohet në informacione nga ueb-faqja për të ofruar përgjigje të shpejta dhe me cilësi të lartë. Bard mund të jetë një burim për krijimtarinë dhe një pikënisje për kuriozitet, duke ju ndihmuar t’i shpjegoni saktë dhe thjesht, zbulimet e reja nga teleskopi hapësinor James Webb i NASA-s, ose të mësoni më shumë për sulmuesit më të mirë në futboll për të ndërtuar aftësitë tuaja, “tha CEO i Google Sundar Pichai në një postim në “Monday Blog Post.”

Pichai ka theksuar rëndësinë e inteligjencës artificiale për gjashtë vitet e fundit, me një nga nënproduktet më të dukshme të materializuar në vitin 2021 si pjesë e një sistemi të quajtur “Modeli i gjuhës për aplikacionet e dialogut”, ose LaMDA, i cili do të përdoret për të fuqizuar Bard.

Zhvilluesit pas Bard kanë vënë chatbotin në dispozicion të një grupi inxhinierësh të jashtëm që po e testojnë atë për defekte. Sapo të bëhen përmirësimet e nevojshme, ai do t’i ofrohet publikut të gjerë. Qëllimi është të sigurohemi që përgjigjet e Bard “të përmbushin një shirit të lartë për cilësinë, sigurinë dhe bazën në informacionin e botës reale”, tha Pichai.

Google dëshiron të sigurojë që Bard të mos bëjë të njëjtin gabim si ChatGPT: të krijojë përgjigje kur nuk di si të përgjigjet.

Lexo më shumë lajme nga teknologjia këtu.