Home Events UPSHIFT – Edicioni i Tiranës

Data

15 - 17 Dhj 2022

Ora

All Day

UPSHIFT – Edicioni i Tiranës

UPSHIFT Social Impact Workshop ndihmon të rinjtë dhe adoleshentët e marxhinalizuar që të bëhen krijues dhe ndërmarrës social, duke i trajnuar se si të kuptojnë më thellë problemet e komunitetit, të japin zgjidhje nëpërmjet zhvillimit të një produkti ose shërbimi, dhe si t’a udhëheqin në vijim këtë sfidë shoqërore.

KRITERET PËR APLIKIM:

1. Grupi juaj duhet të tre, katër ose pesë pjesëtar duke përfshirë edhe veten;
2. Çdo pjesëtar i grupit tuaj duhet të jetë i moshës 15 deri 24 vjeç;
3. Secili pjesëtar duhet të jetë i japisur me kartë identiteti ose pasaportë dhe të jetë banor i qarkut të Tiranës,
4. Çdo pjesëtar duhet të jetë prezent përgjatë workshop-it i cili do të zhvillohet në data 15, 16 dhe 17 dhjetor 2022.
5. Gjatë këtij Upshift do të përzgjidhen 10 grupe finaliste nga ku do të përzgjidhen 4 grupe fituese.

Afati i fundit për aplikim është 4 dhjetor 2022

ICTSlab

Organizer

ICTSlab
Phone
069 900 9000
Email
info@ictslab.com
Website
https://ictslab.com/

ICTSlab është një qendër inovacioni e pajisur me një laborator shumëfunksional të fokusuar në edukimin teknik, sipërmarrjen dhe aftësitë e shekullit të 21-të.

Ora lokale

  • Zona: America/New_York
  • Datë : 15 - 17 Dhj 2022
  • Ora: All Day

Për informacion

Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *