305408198_782505353074150_2651897057575955301_n.jpg

Turboo është një kompani pionere në digjitalizimin efikas të industrinë e logjistikës. Turboo e arriti këtë status fal besimit të klienteve tanë gjatë viteve të fundit si rezultat i investimeve të vazhdueshme ne flotën aktuale transportuese dhe në atë menaxhuese, për të siguruar një shërbim të shpejtë dhe eficent.

Rrjete sociale
305408198_782505353074150_2651897057575955301_n.jpg 5 months ago
Showing 1 result