logo_colored.png

Praktika.al është një zgjidhje teknologjike inovatore që mundëson akses në kohë reale të kërkesës dhe ofertës në tregun e punës. Platforma shërben si pikëtakim i kompanive, të rinjve dhe institucioneve arsimore.

Startup/Investitor
Startup
Viti i themelimit:
Nëntor 14, 2022
Rrjete sociale
logo_colored.png 3 weeks ago
Showing 1 result