271994251_139653481840562_3070090455253349750_n.jpg

POK është një zgjidhje elektronike e pagesave dhe transferimit të parave që vazhdimisht po inovon dhe përmirëson shërbimet e saj në mënyrë që klientët dhe tregtarët të kenë teknologjinë më të fundit.

Rrjete sociale
271994251_139653481840562_3070090455253349750_n.jpg 4 weeks ago
Showing 1 result