mpay-logo.png

MPAY është një shoqëri e themeluar në vitin 2010, me synimin për të ofruar pagesa me celular bank-centric në tregun shqiptar

Viti i themelimit:
Nëntor 8, 2022
mpay-logo.png 5 months ago
Showing 1 result