Verified
Ivanaj-Logo-test.png
Ivanaj-Logo-test.png
Pix 1.jpeg
Rr. Perlat Rexhepi, Nd. 19, H. 9, Tirana, 1019, Albania
Rr. Perlat Rexhepi, Nd. 19, H. 9 Tirana Tirana 1019 AL

Misioni i tyre është të promovojnë dhe avancojnë interesin publik në kulturën dhe arsimin Shqiptar, brenda dhe jashtë vendit, të inkurajojë përhapjen e njohurive në traditat intelektuale, juridike dhe shkencore të Shqipërisë. Të ushqejë idetë e reja inovative dhe sipërmarrëse në projekte kuptimplota dhe partneritete eventuale.

Rrjete sociale
Ivanaj-Logo-test.png 4 months ago
Pix 1.jpeg 2 months ago
Showing 2 results