2023-01-16.png

Asistenti virtual FORTES i shërben punonjesit e administrates, teknikëve dhe profesioniste artizanë dhe punëtorë të vetëpunësuar. Shërbimet i drejtohen të gjithë atyre që duan të delegojnë një pjesë të operacioneve dhe mund të delegojnë aktivitete dytësore që heqin kohën e çmuar nga punët e tyre kryesore.

Startup/Investitor
Startup
Rrjete sociale
2023-01-16.png 1 week ago
Showing 1 result