citrus logo.PNG

Një organizatë që punon në partneritet me bizneset, qeverinë, institucionet rajonale dhe komunitetet lokale me synimin për të sjellë përfitime më të mëdha për njerëzit dhe destinacionet përmes turizmit.

Startup/Investitor
Startup
citrus logo.PNG 1 week ago
Showing 1 result