Ample Logo.png

Ample është një Organizator Eventesh Edukuese, i specializuar në fushën e Mjekësisë dhe Sipërmarrjes. Ample ka si mision të sjellë risi dhe inovacion në eventet edukuese, nëpërmjet metodave të ndryshme si art, teknologji apo elementë të tjerë, me qëllimin final për të ofruar një eksperiencë sa më unike dhe produktive për pjesëmarrësit.

Startup/Investitor
Startup
Viti i themelimit:
Shtator 9, 2022
Rrjete sociale
Ample Logo.png 5 months ago
Showing 1 result