Verified
logo.png
Rruga "Skerdilajd Llagami", Ndërtesa 1, H.6, Kodi Postar 1019, Tiranë

Fokusi i Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve (AIDA) është të rrisë konkurrueshmërinë e sektorit privat, forcimin e potencialit eksportues të vendit, promovimin dhe mbështetjen e investimeve të huaja direkte në Shqipëri, si edhe promovimin e potencialit turistik të vendit.

Startup/Investitor
Investitor
Rrjete sociale
Showing 1 result